3 feb 2020

Årets Valg - Finstad Park Boligsameie 2

Vil du bidra i sameiets styre?


Under årsmøte onsdag 22. april 2020 skal det velges styremedlemmer til Finstad Park Boligsameie 2. Hvis du har lyst til å bidra, ber vi om at du melder fra til valgkomitéen. Valgkomitéen skal finne representanter som ønsker å stille til styreverv og innstille mulige kandidater til valg ved årets årsmøte.
 

Følgende tillitsvalgte står på valg:

Valg av leder for 2 år. Valg av 1 styremedlem for 2 år. Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år.


Interessert?

 

Ta gjerne kontakt med valgkomitéen om du lurer på noe, eller meld din interesse ved å sende en e-post med navn, adresse og telefonnummer til en av representantene i valgkomiteen.  

Fristen for å melde deg er søndag 23. februar.

Det er også mulig å foreslå andre enn seg selv.
 

Hilsen valgkomitéen i Finstad Park 

Jorunn Kinden Lensjø – lensjoe@online.no

Kristin Rostad – kristin.rostad@me.com