30 nov 2019

Informasjon fra styret

   Finstad Park Boligsameie 2

 

Ski, 27. november 2019

                                                                                                                                                            

ØKNING AV ”HUSLEIE” FRA 1. JANUAR 2020

De månedlige overføringene til Driftssameiet økes fra 01.01.20. Grunnen er at to nye avfallskontainere er installert ved nedkjøringen til garasjene. Innkjøp og montering kostet kr 120.000,-. Dette medfører at satsen per kvadratmeter leilighetsareal økes med 50 øre til kr 2,50.

 

I inngangene til bodområdene er det neste år planlagt å installere 14 nye kameraer for å bedre sikkerheten mot innbrudd i bodene. Pris for innkjøp og montering for disse er kr 110.000,-. For å dekke opp for denne investeringen, vil nye satser per måned for parkeringsplasser og boder fra 01.01.20 bli som følger:

 

  • Parkeringsplass + bod                   Dagens sats: kr 228,-                      Ny sats: kr 283,-
  • Ekstra parkeringsplass                  Dagens sats: kr 150,-                      Ny sats: kr 186,-              
  • Ekstra bod                                         Dagens sats: kr   75,-                      Ny sats: kr   93,-

 

NYE AVFALLSKONTAINERE

Som nevnt ovenfor har Driftssameiet nettopp fått installert to nye avfallskontainere ved nedkjøringen til garasjene. Hensikten med dette er å øke kapasiteten i dette området, slik at søppel og papir ikke ble liggende å flyte rundt stasjonen. Siden den totale kapasiteten til de to avfallsstasjonene vi har på området tidligere var god nok, er to kontainere i avfallsstasjonen ved Midtskogen 7 nå plombert. Dette betyr det nå finnes 3 kontainere for restavfall, 2 kontainene for papp og papir og 1 kontainer for glass ved Midtskogen 7. Ved nedkjøringen til garasjene finnes det nå 3 kontainere for restavfall, 3 kontainere for papp og papir og 1 kontainer for glass.

Med denne endringen mener vi kapasiteten mellom de to avfallsstasjonene er riktig fordelt, og håper det holdes rent og ryddig rundt dem.

 

UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR FOR ELBIL-LADING I GARASJENE

Det er innhentet anbud fra flere elektrofirmaer på utbygging av infrastruktur for elbil-lading i garasjene. Anbudene er  til vurdering, og valg av firma som skal utføre arbeidet vil bli foretatt før jul. Arbeidet vil dermed kunne starte på nyåret. Dette er et stort arbeid som gjøres i regi av Garasjesameiet og som finansieres gjennom å bruke av boligsameienes oppsparte kapital.

 

Husleie for 2020

På grunn av de mange ekstraordinære utgiftene har styret vedtatt å øke husleigen med 5% fra 01.02.2020.

 

BUSSFORBINDELSE TIL SKI OG VEI, VANN OG AVLØP FORBI VILLENGA

Ski kommune arrangerte 26. september beboermøte om denne saken. På møtet, som var godt besøkt, opplyste kommunens representanter at de i oktober ville sette igang arbeidet med utbedring/asfaltering av veien mellom Finstad Hageby og rundkjøringen, opparbeidelse av holdeplass, oppsetting av bom i sørenden av Markveien og at bussruten skulle igangsettes før jul 2019. Snarlig godkjennelse og overtakelse av VA-anlegget av Ski kommune ble også antydet. Utbedring og asfaltering av gangveien fra Villenga til rundkjøringen ble derimot ikke lovet denne gang på grunn av manglende budsjettmidler.

Veien mellom Finstad Hageby og rundkjøringen er riktignok utbedret og asfaltert, men etter det har arbeidet stoppet opp. Skal vi tro oppslaget i ØB 22.11.19 beklager kommunen forsinkelsene som har oppstått, men sier at de nå vil gjenoppta arbeidet med å opparbeide holdeplass og å sette opp bom i enden av Markveien.

VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR

 

Finstad Park Boligsameie 2

Styret

 

NB!        Husk å følge med på styretavla. Fortløpende informasjon kommer der. Se også på nettsiden til sameiet:

http://www.finstadpark2.no/.  Vi anbefaler at man tegner seg på «nyhetsvarsel» gjennom vår nettside.

Da blir man pr. e-post orientert om nytt rundskriv og andre viktige meldinger fra styret.