Endret: 1 okt 2018     Opprettet: 25 aug 2015

Kjøring og parkering på sameiets område

GJESTEPARKERING

ALLE oppmalte plasser på området til Finstad Park er gjesteparkering. Dette gjelder og plassene i carporten. De er for gjester med gyldig handicapbevis.

Vi ber de som har plass i garasjen om å bruke denne. Biler brukt i jobbsammenheng/firmabil tilhørende en beboer har heller ikke lov til å parkere på gjesteparkeringen.

 

KJØRING OG PARKERING

Det skal ikke kjøres eller parkeres inne på sameiets område, altså innenfor bommene.

Unntaket for kjøring er varelevering, av- og pålessing, kortere opphold for håndverkere o.l. samt nødvendig persontransport.

Parkering inne på området kan også hindre effektiv snørydding om vinteren.

Når det gjelder parkering på det såkalte ”betonggresset” (gjennomhullet belegningsstein) i front av hvert hus, skal det ikke kjøres eller parkeres der. Dette er sikkerhetssoner beregnet for adkomst av brannbiler.

Det er krav om at disse områdene også skal holdes åpne og kjørbare om vinteren.