7 okt 2018

Orientering angående kommunal overtagelse av infrastruktur

Det har vært mange aktører i bildet gjennom årene, og dårlige utarbeidete avtaler på forhånd om hvordan og når en eventuell overtagelse skal skje. Etter flere år med mangelfull kommunikasjon mellom utbyggere og Ski kommune sine etater, (Plan og Bygg og Kommunalteknisk) så har saken bare blitt lagt i ro. Med ny giv etter avisartikkel i Østlandets blad den 18. januar 2018 ble det satt ned en ny arbeidsgruppe hos Ski kommune, hvorav målet var å få til en enighet om overtagelse.

Etter første møte avholdt på Kommunalteknisk den 14.05.18, ble alle parter enige om å finne en felles løsning for sameierne. Skanska AS ønsker en kommunal overtagelse av både vann og vei fortløpende, mens K. Jacobsen AS har sagt seg villig til at Ski kommune overtar va og avløp, men at veien forblir i eierskap med K. Jacobsen AS. Dette begrunnes i at veien ned mot rundkjøringen til vestveien skal omreguleres. Forslaget som ligger frem for å kunne få en bussrute gjennom Villenga, er som følgende at Ski kommune overtar ansvaret for veien som K Jacobsen AS eier (fra vestveien og opp til krysset mot finstad hageby), og drifter denne frem til en kommunal overtagelse.

Vi begynner nå med tv kjøringer og kvalitetssikring av anlegget i uke 42, og håper at VA- anlegget kan tas over fortløpende. Angående bussrute og ferdigstillelse av veien opp, er en sak som tas opp til en eventuell politisk behandling. Vi nærmer oss mål, og alle parter er optimistiske for en endelig overtagelse. Vi vil holde deres styreledere videre orientert.

Med vennlig hilsen Mats Prytz Halvorsrud

Arbeidsleder Drift, Vann & Avløp Seksjon Kommunalteknikk