Endret: 1 okt 2018     Opprettet: 15 mai 2018

Skilt på området Finstad Park

SKILT

Vi har tidligere gitt informasjon om parkeringen på området Finstad Park. Vi har i dag flere skilt på området som informerer om parkeringsreglene. Nedenfor finner du en oversikt over skiltene som befinner seg på området i dag.

 

SKILT SOM ER PÅ OMRÅDET:

VED BEGGE BOMMER INN TIL OMRÅDET

  • PRIVAT OMRÅDE – Parkering forbudt – Området håndheves etter privatrettslige regler – Overtredelse kan medføre bot eller borttauing for eiers regning og risiko.
  • Vektbegrensning på tunge kjøretøy
  • Barn leker 

VED NR. 7

Innkjøring forbudt

  • Det vil si at det er enveiskjørt langs parkeringen ved nr. 7,9 og 11. Innkjørsel er ved nr.11.

LANGS PARKERINGEN VED NR. 7, 9 OG 11

  • 2 stykk - Gjesteparkering
  • Enveis skilt

PÅ YTTERVEGGEN TIL CARPORTEN

PRIVAT PARKERING – Parkering i carport kun tillatt med gyldig handicapbevis - Området håndheves etter privatrettslige regler – Overtredelse kan medføre bot eller borttauing for eiers regning og risiko.

INNE I CARPORTEN - CARPORTEN ER KUN FOR HC PARKERING

Det er HC skilt på hver HC plass. Det er IKKE vanlig parkeringsplass på plassenen mellom HC plassene. Disse er for eksempel til bruk for en HC bil med heis på siden.

UTENFOR NR. 2, 4 og 6 

Parkering forbudt – Kun av- og pålessing - Overtredelse kan medføre bot eller borttauing for eiers regning og risiko.

VED INNKJØRSEL FRA VILLENGA

PRIVAT PARKERING – Parkering er kun tillatt for besøkende til sameiet - Området håndheves etter privatrettslige regler – Overtredelse kan medføre bot eller borttauing for eiers regning og risiko.

 

FOR ORDENS SKYLD:

ALLE OPPMÅLTE PLASSER UTE PÅ FINSTAD PARK ER GJESTEPARKERING!