1 okt 2018

Støy

Minner om hus-ordensreglene vedrørende støy.


"Det skal være stille i perioden kl 23.00 - kl 07.00. Øving på instrumenter og annen støyende virksomhet som snekker- virksomhet og borring med drill skal ikke finne sted etter kl 20.00 på hverdag og ikke før kl 09.00 eller etter kl 18.00 på lørdag. Støyende virksomhet skal ikke forekomme på søn- og helligdager. Ved større selskaper og fester som man regner med vil medføre støy etter kl 2300 skal naboer varsles."


Varsling kan skje via Styretavla. Se egen artikkel for informasjon angående dette.